iets in dank aannemen/aanvaarden

iets in dank aannemen/aanvaarden
iets in dank aannemen/aanvaarden{{/term}}
accept something with thanks/gratitude

Van Dale Handwoordenboek Nederlands-Engels. 2015.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”